מכרות נחושת תמנע בע"מ

סקר קרקע מקיף באתר המכרות היסטורי

באפריל 2022 ביצעה ד"ר כ"ץ טכנולוגיות – KTE – סקר קרקע מקיף במתחם מפעל מכרות תמנע לאפיון מצב הקרקע החשוד כמזוהם –  ועבור האפשרות לקבלת רישיון בנייה בעתיד. לא עלה צורך בביצוע סקר גזי קרקע.  הסקר הנו חלק מתוכנית כוללת שהוכנה אף היא על ידי ד"ר כ"ץ טכנולוגיות, יועצי ומתכנני סקרי קרקע עם ניסיון של 20 שנה ומעבדת דיגום מוסמכת. אתר המכרות בתמנע הממוקם צפונית לאילת נחשב כבר בעת העתיקה למעצמה בתחום כריית הנחושת. בשנת 1949, לאחר קום המדינה, התגלה מרבץ הנחושת של תמנע מחדש. כשנתיים לאחר מכן הקימה הממשלה את "מחצבי ישראל בע"מ" ובשנת 1954 הוקמה חברת הבת  שלה, "מכרות נחושת תמנע בע"מ". באפריל 1959 החל המפעל בעבודתו. בשנת 75' עברו מניות החברה לידי "כימיקלים ישראל בע"מ" (כי"ל), אולם כשנה מאוחר יותר נסגרו שערי המפעל.  בשנת 1980 נפתחו המכרות מחדש, אולם שבו ונסגרו בראשית 1984. לאחר מכירת המפעל בשנת 97' הוקם בשטח המכרות מפעל בשם "אולשק מיחזור בע"מ" העוסק במיחזור נחושת לשם הפקת נחושת גופרתית המשמשת לחיטוי בחקלאות, העשרת מזון לבקר ולמיחזור אלומיניום. במסגרת עבודות הסקר ביצעה ד"ר כ"ץ טכנולוגיות 43 קידוחים מהם ניטלו דוגמאות לאנליזות TPH , מתכות וחומציות – pH כמזהמים ראשיים חשודים, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר קרקע ראשוני (ראו סקר קרקע). 86 דוגמאות קרקע נשלחו לאנליזה במעבדה אנליטית מוסמכת לבדיקת חומרים. לאחר קבלת תוצאות האנליזות הגישה KTE  ל"אולשק" דו"ח הסקר הכולל המלצות אופרטיביות לטיפול בזיהום שאותר, אוּפיין ונתחם. כמו כן, הכיל המסמך פירוט טכנולוגיות אופציונאליות, בהן הצעה להקמתו של מתקן ייעודי. בנוסף כלל הדו"ח הערכת עלויות ולוחות זמנים לאור ממצאי סקר הקרקע.