מפעל להתכת אלומיניום – 16 קידוחים, 32 דוגמאות קרקע.
דו"ח חוות דעת.