שיקום קרקע המפעל עד קבלת אישור NFA

מפעל כרומניקל נוסד בשנת 1950 במפרץ חיפה. משך עשרות שנים נעשה בשטח המפעל, המתמחה בציפויים מתקדמים למתכות ולפלסטיק ומשתרע על פני 4500 מ"ר, שימוש נרחב במתכות רעילות, חומצות ובסיסים למיניהם. החומרים והתהליכים שהתקיימו בו כוללים בין היתר אנודיזציה גופריתנית, המרה כימית כרומתית, אנודיזציה כרומית, אנודיזציה בחומצה בורית, ציפויי מנגן-פוספט ואבץ-פוספט, ציפוי אלודיין ואנודייז, ציפוי אלקטרולס ניקל, ציפויי כסף וזהב, בדיל והשחרת פלדות.

סקר הקרקע

דיגומי הקרקע ודיגומי גזי הקרקע הינם חלק ממכלול פעולות סקר הקרקע עליהן מורה בעת הצורך יועץ קרקע סביבתי מטעם ד"ר כ"ץ טכנולוגיות – KTE. מטרת סקר הקרקע היא בניית פרופיל קרקע אשר בלעדיו לא תיתכן כל תכנית שיקומית או הנדסית עתידית. במקרים מסוימים מובילות פעולות סקר הקרקע להמלצה וליישום טיפול ואף להחלפת קרקע.

בשנת 2019 נערך  בכמה מאזורי המפעל סקר קרקע נרחב ויסודי אשר על בסיס תוצאות האנליזות שלו הוכנה תוכנית שיקום לאישור המשרד להגנת הסביבה. עם אישור התוכנית בוצעו עבודות חפירה ופינוי של הקרקע המזוהמת עד קבלת אישור ה-NFA ( No Further Action- אין דרישות/פעולות נוספות). כשנה מאוחר יותר בוצע סקר דומה באזור נוסף במפעל אשר מטרתו הייתה תיחום הזיהום.

סקר הקרקע כלל 28 קידוחי קרקע שמתוכן נשלחו 56 דגימות קרקע לאנליזות במעבדות אנליטיות מוסמכות לביצוע בדיקות סביבתיות. כמו כן בוצע סקר גז קרקע אקטיבי ודוגמאותיו נשלחו לבדיקה במעבדת גזי קרקע מוסמכת. על סמך תוצאות בדיקות המעבדה הגישה KTE לכרומניקל תוכנית לשיקום וטיהור הקרקע באותו אזור.

 

החלפת קרקע מזוהמת

על סמך התוכנית שהוגשה חולקו פעולות הטיהור לשלושה שלבי עבודה על פי אזוריים פנימיים. כל שלב כלל חפירה ופינוי הקרקע המזוהמת בכל אזור, ובסיומם דיגום מוודא בקרקע ובדפנות. עוד קודם לחפירה נדרשה תשתית כלונסאות וחגורת בטון לייצוב הקרקע להבטחת בטיחות החפירה. עבודות אלה בוצעו בתכנון ובפיקוח קונסטרוקטור. בעקבות תוצאות הדיגום המוודא המאשר כי גבולות תחום הזיהום המקורי נקיים, התקבל אישור המילוי של אותו אזור בקרקע נקייה.
לסיכום, בפרויקט החלפת הקרקעות המזוהמות במפעל כרומניקל פונו 138.24 טון קרקע לרמת חובב ו-98.18 טון בטון לאתרי מיחזור פסולת בנייה. תעודות הקליטה הועברו למשרד להגנת הסביבה. עם השלמת העבודות התקבל אישור NFA לכלל מתחם המפעל לשביעות רצונם המלאה של בעלי השטח.