שיקום קרקע האתר

אתר פרופ' שור 59 ממוקם באזור תעשייה חולון. עד שנת 1998 פעלה במקום חברת "פליז אמקור", השטח נמכר לחברת "אמפא" שמכרה לחברת "יהודה ייצוא-ייבוא" ומשם לחברת "בית ארז חוות מילטין" .  

התעשיות השונות שקדמו ל"יהודה ייצוא-ייבוא" ול"מילטין" פעלו במקום מתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת ועשו שימוש במגוון רחב של מתכות רעילות, חומצות ובסיסים. כמו כן היה קיים במקום מיכל סולר גדול ששימש להסקת הדוודים ולתדלוק הצמ"ה.  

סקר הקרקע

מטרת סקר הקרקע, הכולל דיגומי קרקע, דיגומי גזי קרקע אקטיביים ופאסיביים ודיגומי מי תהום, היא בניית פרופיל הקרקע המחויב להמשך תכנון עבודות שיקום הקרקע המזוהמת. בעת הצורך מובילות פעולות סקר הקרקע להמלצה וליישום הטיפול ואף להחלפת הקרקע המזוהמת – כפי שהתקיים בפרויקט זה.

במסגרת סקר הקרקע באתר הוחל במיפוי מצב השטח באמצעות דיגומי הקרקע וגזי הקרקע,  וכן קידוח וניטור מי תהום. בהתאם לממצאים ולדרישות המשרד להגנת הסביבה הוכנה על ידי KTE  תוכנית לשיקום הקרקע. בתחילת שנת 2013 החלה KTE בפעולות טיהור ושיקום הקרקע במתחם החצר ובמבנה שבמקום.

טיהור הקרקע בחצר ובמבנה

הדרישה להוצאת הקרקע מתוך אולם המבנה שבמקום הפכה את לייחודי ומאתגר מבחינה טכנולוגית: על פי התוכנית היה עלינו להוציא את הקרקע המזוהמת מתוך המבנה שהוקם בשנות ה-50, מעומק שהגיע ל-6 מטרים, וזאת מבלי להסב נזק לקורות היסוד הוותיקות אשר עלול היה לגרום לקריסת המבנה. הפרויקט שהתבסס על מומחיות ייחודית ל-KTE ואשר התנהל בליווי המשרד לאיכות הסביבה מחוז תל אביב, הושלם בהצלחה מלאה.

במסגרת העבודות בחצר האתר בוצעו הוצאה ופינוי הקרקע המזוהמת שחלקה העליון הכיל גם אספלט ובטון, ולאחר מכן, בעקבות דיגום מוודא וקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה, מילוי הבור בקרקע נקייה. בסך הכול הוצאו מהחצר כ-112 טון קרקע מזוהמת.

כאמור, עבודות טיהור הקרקע בתוך המבנה היו מורכבות יותר ודרשו קידוחי כלונסאות ויציקת חגורת בטון בפיקוח קונסטרוקטור ויועץ קרקע להגנה מפני התמוטטות היסודות. בתום ההכנות הוצאה הקרקע המזוהמת ונשלחה לאתר ייעודי, ולאחר דיגום מוודא הוחלפה בקרקע נקייה. בסך הכול הוצאו מתוך המבנה וסביבתו כ-528 טון קרקע מזוהמת; בנוסף נשלחו כ-110 טון בטון לגריסה באתר חירייה. עלות סך העבודות באתר פרופ' שור 59 הסתכמה בכ-750 אלף שקל.

בעלי הנכס קיבלו את אישור ה-NFA (אין דרישות נוספות) לשביעות רצונם המלאה.