מכונה דגם 54LT (88 ס”מ רוחב) המסוגלת להיכנס למקומות צרים בהם רוב מכונות הקידוח אינן מסוגלות לגשת.
Geoprobe 54LT היא מכונת קידוח ייחודית, זריזה על זחלים, המספקת אפשרויות תמרון במקומות צרים, מונעת ביכולות תמרון מרשימות.
מכונת קידוח זו פותרת את בעיות כניסה ותפעול בתוך מבנים, מפעלים, תחנות דלק, מוסכים, אתרי בניה, עבודה ליד כביש סואן, עוברת במפתח דלת ומצוינת להכנה לדיגום גזי קרקע.
Geoprobe 54LT אינה מיועדת לקידוחי התקנת בארות מים, יתרונה הגדול הוא בגזי קרקע ודיגום באתרים בעייתיים.
המכונה מבצעת קידוחים בדחיקה ישירה למטרות הבאות:

 • קידוחים עבור נטילת דוגמאות קרקע לא מופרות בצינור אחד ובצינור כפול
 • הכנת בארות דיגום של גזי קרקע
 • התקנת בארות מים
 • נטילת דוגמאות מים/מי תהום
 • התקנת פיאזומטרים
 • כוח דחיקה (Down force) = 89KN
 • כוח משיכה/חילוץ (Retraction force) = 120KN
 • מומנט סיבוב (Torque) = 841Nm
 • מהלך דחיקה (Stroke) = 1.37m
 • משקל = 1.23ton
 • רוחב = 0.88m !
 • גובה פתוח = 3.12m
 • גובה מקופל = 1.63m
 • יכולת קדיחה לעומקים של כ- 15 מטר, תלוי בסוג הקרקע