חברת ©KTE הינה הנציגה הבלעדית של רשת המעבדת Australian Laboratories Services (ALS), אשר המשרדים הראשיים נמצאים ביוסטון ארה”ב, לה עשרות מעבדות ברחבי העולם (אירופה, ארה”ב, אוסטרליה ועוד).
מעבדות ALS הינן מעבדות מוסמכות ISO17025 המוכרות על ידי ILAC וכן הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הישראלית.
לקבוצת המעבדות של ALS היכולת לתת תשובה לכל אנליזה ופרמטר נדרשים.

למעבדה מגוון רחב של אנליזות קרקע ומים, כגון:

 • TPH DRO/ORO
 • TPH GRO
 • TOC
 • מתכות במיצוי חומצי
 • מתכות במיצוי מימי
 • VOC
 • SVOC
 • pH
 • PAH
 • Dioxins, Furans, PCBs
 • פנולים
 • DOC
 • יונים ראשיים (סולפאט, כלוריד, פלואוריד, ניטריט, ניטראט ועוד)
 • BOD/COD
 • חומרי נפץ
 • פרכלוראט
 • רדיולוגיה
 • כרום +6/+3
 • פיזור גודל גרגר

ועוד מגוון רחב של אנליזות

האנליזות מבוצעות במספר רב מאוד של מכשירים אנליטיים.