שותפות KTE עם “נועה גידור” ו”דחפורי הנגב” לעבודות עפר, חפירה, הובלת חומ”ס, אספקת קרקע נקיה באישור המשרד להגנת הסביבה.
שירותי החזרת המצב לקדמותו, כולל כבישים, אספלט, יציקות בטון ותשתיות.